Rezervace na telefonu:+420 516 435 486
Penzion U Hraběnky

Historie

Karel Ludvík

Sama hraběnka Karolina z Rogendorfu je spjata s historií stavení tohoto.

Karel Ludvík (nar.1682) hrabě a pán z Rogendorfu, dědičný pán na Rájci a Jedovnicích, se roku 1710 oženil s Karolinou (nar. 1689), dcerou palatina hraběte Mikuláše – Pálfty -Erdodyho z Monagorek. Přivedli spolu na svět pět synů a šest dcer. Karolina byla zbožná, lidem oblíbená dobroditelka. Vykonala mnoho dobrého pro celý kraj již za života svého muže, ten nechal znovuobnovit L.P. 1733 již zchátralý kostel v Petrovicích a ve své bohulibé činnosti pokračovala i po odchodu svého Karla Ludvíka roku 1737, kdy ovdověla.

Karolina žila většinou ve Sloupě, tam vystavěla si dům, později darovaný za faru, založila špitál pro chudé nemocné.

Roku 1728 přinesla dřevěnou sochu bolestné Matky Boží z Maria-Taferlu, kterou dostala od brněnských Minoritů. Protože v kostele se zatím místo pro sošku nenašlo, umístili ji provizorně do jedné světnice mlýna Josefa Severy. Jeho těžce nemocná dcera se tak vroucně k panně Marii modlila, že se uzdravila. Do mlýna počaly proudit zástupy zdravých i nemocných, až mlynář hraběnku prosil, aby sošku odnesla a on mohl ve své živnosti pokračovat.

Karolina

Karolina nechává proto roku 1729 kapli dřevěnou stavěti, později v kamennou přeměněnou a nakonec roku 1751 kostel podle vzoru Maria-Taferlu zbudovat. O osm let později se 17. prosince s tímto světem navěky rozloučila, aby dílo po sobě zanechala.
Až do roku 1749 patřila „Dolní hospoda“, mající ve štítě sklepním dříve označení 1730 nalezené, do majetku panského, z něhož byla v tom roce Šimonu Matuškovi prodána se šesti měřicemi rolí a inventářem za 40 zlatých. Inventář tvořen byl jedněmi kamny, stolem, třemi lavicemi kol zdí stavěnými, dřevěnými celými i polovičním mázem. Hostinec osvobozen byl od roboty. Ročně platí daní řádných 20 zlatých, splatných z poloviny na svatého Jiří a z poloviny na svatého Václava. K tomu ještě ročního úroku (činže) 2 zlaté a 35 krejcarů.
Léta šla, měnily se letopočty, majitelé i ceny, za které byl hostinec nabízen a kupován. Přesto právě 265 let k dnešním dnům, kdy je „Dolní hospoda“ k poctě majitelky dřívější v penzion „U hraběnky“ přeměněna.
Chtějí jej vést stejně dobrotivě, jak dobrotivá byla paní Karolina.